Norsk scenekunstbruk
Postadresse: Storgaten 10b, 0155 OSLO
Besøksadresse: Storgaten 10b, 0155
Telefon: 22425810
Verksted - KROM på tvers
Produksjonsliste
Program

Verksted - KROM på tvers

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet av Rom for Dans til bruk i skolen.

KROM står for kropp i rom. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene erfaringer med å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet.

KROM gir elevene verktøy til å jobbe skapende med kroppen. Målet er at elevene skal få delta i kunstneriske prosesser og bidra med egne uttrykk.

KROM har som grunnleggende filosofi at alle mennesker har et eget ekspressivt uttrykk. Fokuset er på det unike i den enkelte, på å ivareta hvert enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. KROM ønsker å synliggjøre hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og skape aksept for ulikheter.

KROM metoden er skapt gjennom et mangeårig kunstnerisk utviklingsarbeid ledet av dansekunstnerne Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse ved Rom for Dans. Utviklingsarbeidet pågår kontinuerlig og tar stadig nye former, inngår i nye sammenhenger og gir opphav til nye kunstprosjekter.

Avdeling for lærerutdanning har flere satsningsområder, deriblant det tverrinstitusjonelle prosjektet «KROM på tvers» som er et samarbeid mellom DKS, Høgskolen i Østfold (avd. for lærerutdanning) og Rom for dans (i Oslo). I år er det fjerde året vi gjennomfører dette prosjektet skriver førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen som leder prosjektet ved Høgskolen i Østfold. Målet er å styrke lærerstudentens kunst-& kulturkompetanse i møte med DKS.

Om utøvere og produsenter

Norsk scenekunstbruk
 • Arrangert av: Østfold kulturutvikling
 • Kunstnere/grupper: Rom for Dans

Om kunstner / utøver / gruppe

I KROM på tvers vil Rom for Dans samarbeide med grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold. Målet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM kropp i rom inneholder. 


Medvirkende

 • Rom for Dans
 • Marius Kjos (Dramaturg)
 • Camilla Myhre (Koreografi, Ide, konsept)
 • Caroline Wahlström Nesse (Koreografi, Ide, konsept)
 • Martin Ødegaard (Komponist)
 • Kristine Høeg Karlsen (Prosjektleder for høgskolen i Østfold)
 • Gunhild Brænne Bjørnstad (Lektor høgskolen)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Krom på tvers
Foto: rom for dans
Krom på tvers
Foto: rom for dans
Annet
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
For spørsmål om praktisk gjennomføring: Ta kontakt med turnéansvarlig José Leguina på josleg@ostfoldfk.no
Programlengde
150 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
NB:verksted og forestilling er ikke adskilt
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Strøm
vanlig strømuttak
Merknad
Under arrangementet får læreren delta sammen med elevene.
Tilgjengelig: vår 2020
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Østfold kulturutvikling
Norsk scenekunstbruk
Medvirkende
 • Marius Kjos (Dramaturg)
 • Camilla Myhre (Koreografi, Ide, konsept)
 • Caroline Wahlström Nesse (Koreografi, Ide, konsept)
 • Martin Ødegaard (Komponist)
 • Kristine Høeg Karlsen (Prosjektleder for høgskolen i Østfold)
 • Gunhild Brænne Bjørnstad (Lektor høgskolen)