Norsk scenekunstbruk
Postadresse: Storgaten 10b, 0155 OSLO
Besøksadresse: Storgaten 10b, 0155
Telefon: 22425810
Produksjonsliste
Program
Norsk scenekunstbruk
Viser 19 produksjoner
Scenekunst • 1 - 10
Scenekunst • 10 - Voksne
Scenekunst • 10 - Voksne
Scenekunst • 4 - 7
Scenekunst • 1 - 4
Scenekunst • 8 - VG3
Scenekunst • 1 - 7
Scenekunst, Annet • 8 - Voksne
Scenekunst • 1 - 4
Kunstarter i samspill, Scenekunst • 1 - 3
Scenekunst • 10 - Voksne
Scenekunst • 4 - 7
Scenekunst • 0 år - 1