Norsk scenekunstbruk
Postadresse: Storgaten 10b, 0155 OSLO
Besøksadresse: Storgaten 10b, 0155
Telefon: 22425810
(TILRETTELAGT) SAFARIUM (Landing)
Produksjonsliste
Program

(TILRETTELAGT) SAFARIUM (Landing)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Forestilling og safari!

Safarium er en danseforestilling spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov. Prosjektet beveger seg mellom å være en forestilling og et verksted, et laboratorium og en safari, der barna inviteres med i utforskning av rom og bevegelse sammen med danserne.

Safarium tar utgangspunkt i opplevelse av verden gjennom kroppslige møter; mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Gjennom sanselig og taktil utforskning av rommet og mange store, små, rare, myke puter får publikum oppleve bade fysisk kraft og varsomhet. Målet er å utfordre publikum til erfaring av kroppen utover det hverdagslige. Uttrykket utspiller seg i et taktilt landskap, som danserne og barna deler – et landskap som kan plasseres på ulike steder på skolen eller andre arenaer. Landskapet fungerer både som forestillingsrom, og som en midlertidig installasjon – et kunstverk i seg selv. Gjennom forestillingens ulike situasjoner transformeres både danserne og landskapet.

Konsept/produksjon: Landing v/ Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland
Konsept scenografi: Camilla Wexels Riser
Medskapende kunstnere: Marianne Skjeldal og Sigrid Kopperdal
Utøvere: Sigrid Kopperdal/Pernille Holden, Ida Gudbredsen/Ina Coll Kjølmoen, Marianne Skjeldal/Marie Bergby Handeland

Co produsent: INK2013 (Den Kulturelle Skolesekken og SEANSE)

Om utøvere og produsenter

Norsk scenekunstbruk
 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Kunstnere/grupper: Landing
 • Idé/opplegg: Safarium tar utgangspunkt i opplevelse av verden gjennom kroppslige møter; mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Gjennom sanselig og taktil utforskning av rommet og mange store, små, rare, myke puter får publikum oppleve bade fysisk kraft og varsomhet. Målet er å utfordre publikum til erfaring av kroppen utover det hverdagslige. Uttrykket utspiller seg i et taktilt landskap, som danserne og barna deler – et landskap som kan plasseres på ulike steder på skolen eller andre arenaer. Landskapet fungerer både som forestillingsrom, og som en midlertidig installasjon – et kunstverk i seg selv. Gjennom forestillingens ulike situasjoner transformeres både danserne og landskapet.

Om kunstner / utøver / gruppe

Landing består av  Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland. Formålet er å initiere, produsere, og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke scenekunstprosjekter, bidra til å spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og å sette i gang utvikling og forskning på dette feltet.


Medvirkende

 • Landing
 • Sigrid Kopperdal
 • Pernille Holden
 • Ida Gudbredsen , ,
 • Ina Coll Kjølmoen
 • Marianne Skjeldal
 • Marie Bergby Handeland
 • Camilla Wexels Riser

Multimedia og vedlegg

Bilder

Safarium
Foto: Tom Øverlie
Safarium
Foto: Tom Øverlie
Safarium
Foto: Tom Øverlie
Scenekunst
Trinn: 1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om kunstnerisk innhold?
Kontakt produsent Katrine Kirsebom,
tlf 22 05 53 53 / 920 21 489
katrine.kirsebom@afk.noSpørsmål om turnè:
Kontakt turnèkoordinator Kim Stidahl
Tlf: Tlf: 22 05 50 00/  97972935
kims@viken.no
Kontaktperson utøver
Venke Marie Sortland
Telefon: 90190672 
post@landing.no 
Ida Gudbredsen, ,
Programlengde
ca. 60 minutter inkl. verksted eller etter avtale
Maks publikumsantall
20
Arena / rom
Gulvflate på 8x8 meter
Bærehjelp
4
Oppriggingstid
120 min.
Nedriggingstid
60 min.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Norsk scenekunstbruk
Medvirkende
 • Sigrid Kopperdal
 • Pernille Holden
 • Ida Gudbredsen
 • Ina Coll Kjølmoen
 • Marianne Skjeldal
 • Marie Bergby Handeland
 • Camilla Wexels Riser